Upptäck nyttiga tips och råd om kreditkort

Kreditkort - fakta och tips

Att handla med kreditkort innebär att kreditgivaren först betalar handlaren och sedan fakturerar dig som kund. Du kan välja mellan att bli fakturerad direkt i samband med köpet, eller månadsvis via faktura.

Ett kreditkort är ett betalkort som erbjuder kunden ett på förhand fastställt kreditbelopp hos den utfärdande banken. Villkoren för utfärdande av kreditkort är strängare än för motsvarande bankkort. Swedbank har t.ex. en 18-års gräns för utfärdande av sitt Mastercard. Därtill kommer krav på fast inkomst och avsaknad av betalningsanmärkningar. Även för Nordea Gold gäller att den sökande måste ha fyllt 18 år och i övrigt ha en välskött ekonomi. Genom att inte uttryckligen sälla krav på fast inkomst, öppnar Nordea dörren för individuella prövningar. Vad gäller kreditkort och ränta varierar räntesatsen broende på kreditbeloppets storlek. Swedbanks årsränta på 15 procent för ett kreditbelopp på 20 000 kr kan gälla som ett riktmärke. Räkna dock med betydligt högre räntesatser.

Kreditkort och jämförelse med privatlån

Du som är i behov av en snabb kredit kan tjäna på att välja en kortkredit framför ett mikrolån eller onlinelån. De allra flesta kortkrediter hos Visa Gold och Mastercard kreditkort, omfattar belopp mellan 10 000 och 100 000 kr. Ibland finns särskilda kreditkort för studenter med ett något lägre kreditbelopp – 5000 kr är vanligt.

Tänk på att kortkrediter är en form av lån utan säkerhet. Du som jämför kortkrediter med andra lån bör därför tänka på att:

  • Jämföra villkoren för kortkrediter med övriga blancolån – inte med hypotekslån på bostäder mm.
  • Ta i beaktande att kreditkort – till skillnad från andra typer av lån – erbjuder räntefri kredit i 50 till 60 dagar (t.ex. 55 dagar för Swedbank Mastercard, Nordeas Visa Gold samt Nordea Platinum Mastercard). Först därefter blir du skyldig att betala ränta.
  • Du är inte skyldig att utnyttja krediten trots att du har tillgång till den. Däremot finns det ett antal fördelar med kreditkort framför vanliga bankkort. Nordea erbjuder t.ex. en gratis allriskförsäkring när du köper vitvaror och hemelektronik med något av deras kreditkort, vilket Swedbank inte gör.
  • Somliga kreditkort fakturerar inte dig direkt i samband med köpet. Istället får du hem en månadsräkning på alla inköp; bra i den bemärkelsen att du får en samlad förteckning över alla dina inköp, men mindre bra för dig som har en benägenhet att göra impulsköp.
  • Kreditkort erbjuder ett begränsat antal kontantuttag. Ibland tas även en avgift ut för kontantuttag i Sverige.

Vilket som är det bästa kreditkortet för just dig beror således på dina köpvanor. Kreditkort erbjuder visserligen fördelar även för dig som inte tänker utnyttja kortkrediten. Men till nackdelarna hör att årsavgifterna för kreditkort vanligtvis är högre än för motsvarande bankkort (i skrivande stund erbjuder enbart Citibank och Santander bank ordinarie kreditkort utan årsavgift). Dessutom kan valutapåslaget för bankomatuttag i utlandet vara högre för kreditkort än för kontokort utan kredit.

Kreditkort är förbundna med många fördelar som vanliga bankkort saknar, däribland försäkringar på resor och elektronikprodukter.