Upptäck nyttiga tips och råd om kreditkort

Betala räkningar med kreditkort - fakta och tips

Betala alla månadens räkningar och inköp via autogiro eller med ditt kreditkort. Din kreditkortsutfärdare kan hjälpa dig med registrering av avier mm.

Fördelen med att betala räkningar med kreditkort är att hela månadens inköp samlas på en och samma faktura, som sedan skickas hem till din postadress i slutet av varje månad. Du som utnyttjar kortkrediten har ett begränsat antal dagar på dig att betala fakturan – i annat fall utgår ränta på kreditbeloppet.

Kreditkort och räkningar med autogiro

Nackdelen med kreditkortsräkningar är att många missar att betala in räkningarna i tid, vilket gör att krediten börjar ticka ofrivilligt. Anledningarna till missarna kan vara många. Dels är många kreditkortsanvändare ofta ute och reser, dels kommer räkningen in bara ett tiotal dagar innan den förfaller. Därför är det smidigast att betala kreditkortsräkningen med autogiro. På så sätt riskerar man inte att missa sista betalningsdag.

Undvik kontantuttag och betalning på bank

Kom ihåg att räntan börjar ticka för dig som tar ut kontanter med kreditkort. Att ta ut kontater för att betala en räkning på bank är således inte att rekommenra. Du som använder kreditkort – se till att alla räkningar betalas över autogiro – eller koppla dem direkt till kreditkortet – och att i möjligaste mån undvika kontant betalning med pengar uttagna från kortet.