Upptäck nyttiga tips och råd om kreditkort

Kreditkort utan inkomst - fakta och tips

Du som får A-kassa eller sjukpension har goda möjligheter att bli beviljad kreditkort. Kreditkortsbolagen friar hellre än fäller, vilket leder till att även små inkomster kan räcka för att kortkrediter ska beviljas.

Går det att få ett kreditkort trots arbetslöshet eller avsaknad av fast inkomst? Ja, du som är student kan ansöka om olika kreditkort och åberopa studiemedel från CSN som inkomst. De flesta banker brukar bevilja kreditkort med en begränsad kreditkgräns till studenter, vanligtvis 10 000 kr. Du som däremot är arbetslös – men har ett stabilt in- och utflöde av pengar på ditt konto – kan också få kreditkort hos de flesta banker. Detta trots att dina inkomster består av A-kassa eller sjukpension.

Individuell prövning av kreditkort för arbetslösa

Kreditkort till dig som är arbetslös beviljas efter en individuell prövning av dina privata finanser. Banken kollar bl.a. upp dina tidigare kontoinsättningar. Då framgår om du är långtidsarbetslös eller om det rör sig om en tillfällig arbetslöshet. En tillfällig arbetslöshet är sällan ett hinder för beviljande av kortkrediter – det är däremot ett bidragsberoende eller en längre inkomstlös period.

Kreditkort för gymnasieungdomar

Även gymnasiestuderande, utan inkomst från förvärvsarbete, kan i sällsynta fall beviljas kreditkort. Det blir allt vanligare att kreditkortsföretagen sänker åldersgränserna för sina kreditkort från 18 till 16 år. Då krävs emellertid – enligt gällande lagstiftning – att målsman godkänner utfärdandet av kortet.