Upptäck nyttiga tips och råd om kreditkort

Bra kreditkort - fakta och tips

Ett bra kreditkort ska vara förmånligt i alla avseenden; med andra ord ska räntor och avgifter vara låga och förmånerna flera till antalet.

Bra kreditkort definieras sällan av kreditbeloppets storlek. Du som ansöker om kreditkort kan oftast välja ett kreditbelopp som passar dina behov. Ett bra kreditkort ska däremot – enligt de kundernas önskemål – förena följande egenskaper:

  • Låg ränta – räntebeloppet på krediten ska vara så lågt som möjligt efter att de fria kreditdagarna löpt ut. De flesta kreditkort tar dock ut en ränta som är minst 10 procent högre än gällande marknadsränta. Allt därunder är således att beteckna som bra.
  • Antalet kreditdagar ska vara högt. Utgå från att de fria kreditdagarna varierar mellan 40 och 60 till antalet.
  • Antalet förmåner, utöver själva krediten, ska vara stort. Du som väljer ett kreditkort från en nischad bank – t.ex. ett bensinbolag – har förmåner i form av bonussystem och fasta rabatter på bilbränsle. Förmånerna hos de större bankerna är däremot begränsade till reseförsäkringar (dock inte hos alla banker), förtur vid incheckning på flygplatser, rabatter hos biluthyrningsföretag osv. Välj det kreditkort vars förmåner bäst rimmar med din livsstil.
  • Låg, eller rent av obefintlig, årsavgift.

Bra kreditkort – sällan förmånliga på alla punkter

Tänk på att ett bra kreditkort ska vara förmånligt på alla punkter, vilket dock sällan är fallet. Kreditkort med låg årsavgift har t.ex. en högre ränta än kreditkort med en högre årsavgift. En del kreditkort har istället både hög avgift och hög ränta, men i gengäld många förmåner och rabatter. Förutsättningen för att verkligen hitta ett bra kreditkort är således att du som kund jämför olika utfärdares villkor.