Upptäck nyttiga tips och råd om kreditkort

Bankkort kreditkort - fakta och tips

Vid köp med bankkort dras summan direkt, medan den som har kreditkort faktureras en gång i månaden.

Den primära skillnaden mellan bankkort och kreditkort är att du som använder bankkort betalar för alla inköp direkt, medan du som använder kreditkort betalar dina inköp via en samlad faktura en gång i månaden. Krediten kan, men behöver inte, utnyttjas och finns alltid som en trygghet ifall du skulle behöva den. Du som inte utnyttjar krediten betalar givetvis ingen ränta på beloppet.

Kreditkort – se alla månadens utgifter på samma faktura

En klar fördel med kreditkort är att alla månadens utgifter listas på en och samma faktura. Du kan antingen välja mellan att själv betala fakturan via din internetbank eller med autogiro. Många upplever att kreditkortet är smidigt i det att man slipper räkna pengar. Man köper det som behövs genom att dra kortet. Kontanter behövs aldrig och betalningarna sköts automatiskt via banken. Eftersom kontanthantering tar mycket av vardagslivets tid i anspråk, har kreditkortsanvändare de facto en klar fördel. Men nackdelen framför bankkort är att man faktiskt inte har koll på alla månadens utgifter.

Bankkort – för dig som vill ha koll

Fördelen med bankkort framför kreditkort är att kontot som är kopplat till ett vanligt bankkort aldrig kan övertrasseras. Densom inte har likvida medel på kontot kan således inte genomföra köp. Detta är en fördel för dig som vill ha stenkoll på inkomster och utgifter. Däremot kan det bli jobbigt att i längden ständigt behöva oroa sig över om man verkligen har pengar på det konto som bankkortet är kopplat till; tillika en av anledningarna till varför det är bekvämare att resa med kreditkort.